تبلیغات مطبوعات

کانون تبلیغاتی ساده رنگ ارائه دهنده بهترین تبلیغات مطبوعاتی می باشد. کافیست ما را به عنوان مدیر تبلیغاتی خود انتخاب کنید تا واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ساده رنگ، به واسطه ارتباط با تمام روزنامه‌های کشور، از جمله محلی و سراسری و همچنین نشریات پیام های شما اعم از آگهی تبلیغاتی و یا پیام تشریفاتی را درج می‌نماید.

علاوه بر تبلیغات مطبوعاتی ما به رپرتاژ خبری نیز می پردازیم، ماهیت رپرتاژ آگهی‌ها اندکی با آگهی‌های عادی تفاوت دارد، و کاملا متفاوت از تبلیغات چاپی سنتی با استفاده از یک تصویر و پیام برند است. این نوع از آگهی‌ها اغلب محتوا محور بوده و حجم مطلب در آنها بالا می باشد که به مزایای محصولات می‌پردازد یا روایتی را بیان می‌کند که به ویژگی‌های یک محصول اشاره دارد. بااین‌وجود گاهی از عناصر بصری هم در آنها استفاده می‌شود.

 

طراحی شده

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺛﺒﺎت آن، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ است. به این منظور، واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ساده رنگ، به واسطه ارتباط با روزنامه‌های کثیر‌الانتشار، محلی و نشریات آگهی‌های شما اعم از تبلیغاتی و تشریفاتی را درج می‌نماید.

برخی از خدمات این واحد

رپرتاژ

انجام خدمات رپرتاژ آگهی و روابط عمومی

رپرتاژ

رپرتاژ یک قالب و شکل چاپی بخصوص است که یک شرکت یا یک سازمان برای بازاریابی و انتقال پیام برند و محصولات خودش به‌ صورت بی‌ طرف برای آن هزینه می‌کند. مدیر تبلیغات به مجله، روزنامه یا وبسایت برای فضای مورد نیاز جهت ارائه محتوای متن محور به مخاطب موردنظر نهایی هزینه‌ای را پرداخت می‌کند.

ماهیت رپرتاژ آگهی‌ها قدری با آگهی‌های معمولی متفاوت است، اما متفاوت از تبلیغات چاپی معمولی با استفاده از یک تصویر و پیام برند است. این نوع از آگهی‌ها اغلب محتوا محور بوده و طول مطلب در آنها زیاد است که به مزایای محصولات می‌پردازد یا روایتی از بیان می‌کند که به ویژگی‌های یک محصول اشاره می‌کند. بااین‌وجود گاهی از عناصر بصری هم در آنها استفاده می‌شود.

خرید آگهی

ﻣﺬاﮐﺮه و ﺧﺮﯾﺪ آﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ

جهت درج آگهی تماس بگیرید
مشتریان عادی
توافقیماهانه
  • تبلیغ در یک روزنامه
مشتریان دارای آبونمان
توافقیشش ماهه
  • درج آگهی در بیش از یک نشریه

درج آگهی

درج آگهی در نشریات و مجلات

جهت درج آگهی تماس بگیرید
فهرست