تیزر و کلیپ تبلیغاتی

با توجه به حضور هر چه بیشتر و اثر بخش رسانه‌های تصویری در جامعه کنونی این رسانه‌ها نقش بسزایی را در تبلیغات ایفا می کنند. کانون آگهی و تبلیغات ساده رنگ با توجه به اهمیت و جایگاه رسانه‌های تصویری اقدام به تولید تیزر تبلیغاتی و فیلم کوتاه برای انتقال پیام به مخاطب می‌نماید.

فهرست